Списък на файловете в пакета quadrapassel в wheezy, архитектура amd64

/usr/games/quadrapassel
/usr/share/applications/quadrapassel.desktop
/usr/share/doc/quadrapassel/AUTHORS
/usr/share/doc/quadrapassel/NEWS.gz
/usr/share/doc/quadrapassel/README.gz
/usr/share/doc/quadrapassel/TODO
/usr/share/doc/quadrapassel/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/quadrapassel/changelog.gz
/usr/share/doc/quadrapassel/copyright
/usr/share/glib-2.0/schemas/org.gnome.quadrapassel.gschema.xml
/usr/share/help/C/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/C/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/ca/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/ca/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/cs/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/cs/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/de/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/de/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/el/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/el/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/en_GB/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/en_GB/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/es/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/es/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/eu/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/eu/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/fi/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/fi/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/fr/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/fr/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/it/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/it/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/ja/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/ja/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/oc/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/oc/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/sl/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/sl/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/sr/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/sr/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/sr@latin/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/sr@latin/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/sv/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/sv/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/help/zh_CN/quadrapassel/index.docbook
/usr/share/help/zh_CN/quadrapassel/legal.xml
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/quadrapassel.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/quadrapassel.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/quadrapassel.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/quadrapassel.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/quadrapassel.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/quadrapassel.svg
/usr/share/man/man6/quadrapassel.6.gz
/usr/share/quadrapassel/sounds/gameover.ogg
/usr/share/quadrapassel/sounds/land.ogg
/usr/share/quadrapassel/sounds/lines1.ogg
/usr/share/quadrapassel/sounds/lines2.ogg
/usr/share/quadrapassel/sounds/lines3.ogg
/usr/share/quadrapassel/sounds/quadrapassel.ogg
/usr/share/quadrapassel/sounds/slide.ogg
/usr/share/quadrapassel/sounds/turn.ogg