Списък на файловете в пакета mlterm-tiny в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/mlterm
/usr/share/doc/mlterm-tiny
/usr/share/lintian/overrides/mlterm-tiny
/usr/share/man/man1/mlterm.1.gz
/usr/share/menu/mlterm-tiny