Списък на файловете в пакета mapnik-utils в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/mapnik-speed-check
/usr/bin/shapeindex
/usr/bin/upgrade-map-xml
/usr/share/doc/mapnik-utils/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/mapnik-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mapnik-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/mapnik-utils/copyright
/usr/share/man/man1/mapnik-speed-check.1.gz
/usr/share/man/man1/shapeindex.1.gz
/usr/share/man/man1/upgrade-map-xml.1.gz