Списък на файловете в пакета lv2-c++-tools в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/lv2peg
/usr/bin/lv2soname
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2.h
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2_contexts.h
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2_event.h
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2_event_helpers.h
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2_osc.h
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2_saverestore.h
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2_ui.h
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2_ui_presets.h
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2_uri_map.h
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2gui.hpp
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2plugin.hpp
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2synth.hpp
/usr/include/lv2-c++-tools/lv2types.hpp
/usr/lib/liblv2-gui.a
/usr/lib/liblv2-plugin.a
/usr/lib/pkgconfig/lv2-gui.pc
/usr/lib/pkgconfig/lv2-plugin.pc
/usr/share/doc/lv2-c++-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lv2-c++-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/lv2-c++-tools/copyright
/usr/share/man/man1/lv2peg.1.gz
/usr/share/man/man1/lv2soname.1.gz