Списък на файловете в пакета lua-rex-posix в wheezy, архитектура amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblua5.1-rex-posix.so.0
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblua5.1-rex-posix.so.0.0.0
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblua5.2-rex-posix.so.0
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblua5.2-rex-posix.so.0.0.0
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lua/5.1/rex_posix.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/lua/5.2/rex_posix.so
/usr/share/doc/lua-rex-posix/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lua-rex-posix/changelog.gz
/usr/share/doc/lua-rex-posix/copyright