Списък на файловете в пакета libgnome-menu-3-0 в wheezy, архитектура amd64

/usr/lib/libgnome-menu-3.so.0
/usr/lib/libgnome-menu-3.so.0.0.2
/usr/share/doc/libgnome-menu-3-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libgnome-menu-3-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgnome-menu-3-0/README
/usr/share/doc/libgnome-menu-3-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgnome-menu-3-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libgnome-menu-3-0/copyright