Списък на файловете в пакета kde-workspace-dbg в wheezy, архитектура amd64

/usr/lib/debug/usr/bin/genkdmconf
/usr/lib/debug/usr/bin/kaccess
/usr/lib/debug/usr/bin/kapplymousetheme
/usr/lib/debug/usr/bin/kblankscrn.kss
/usr/lib/debug/usr/bin/kcheckrunning
/usr/lib/debug/usr/bin/kcminit
/usr/lib/debug/usr/bin/kcminit_startup
/usr/lib/debug/usr/bin/kdm
/usr/lib/debug/usr/bin/kdmctl
/usr/lib/debug/usr/bin/kdostartupconfig4
/usr/lib/debug/usr/bin/kfontinst
/usr/lib/debug/usr/bin/kfontview
/usr/lib/debug/usr/bin/kinfocenter
/usr/lib/debug/usr/bin/klipper
/usr/lib/debug/usr/bin/kmenuedit
/usr/lib/debug/usr/bin/krandom.kss
/usr/lib/debug/usr/bin/krandrtray
/usr/lib/debug/usr/bin/krunner
/usr/lib/debug/usr/bin/ksmserver
/usr/lib/debug/usr/bin/ksplashqml
/usr/lib/debug/usr/bin/ksplashsimple
/usr/lib/debug/usr/bin/ksplashx
/usr/lib/debug/usr/bin/ksplashx_scale
/usr/lib/debug/usr/bin/kstartupconfig4
/usr/lib/debug/usr/bin/ksysguard
/usr/lib/debug/usr/bin/ksysguardd
/usr/lib/debug/usr/bin/ksystraycmd
/usr/lib/debug/usr/bin/kwin
/usr/lib/debug/usr/bin/oxygen-demo
/usr/lib/debug/usr/bin/oxygen-settings
/usr/lib/debug/usr/bin/oxygen-shadow-demo
/usr/lib/debug/usr/bin/plasma-desktop
/usr/lib/debug/usr/bin/plasma-netbook
/usr/lib/debug/usr/bin/plasma-overlay
/usr/lib/debug/usr/bin/plasma-windowed
/usr/lib/debug/usr/bin/plasmaengineexplorer
/usr/lib/debug/usr/bin/plasmawallpaperviewer
/usr/lib/debug/usr/bin/plasmoidviewer
/usr/lib/debug/usr/bin/remote-widgets-browser
/usr/lib/debug/usr/bin/solid-action-desktop-gen
/usr/lib/debug/usr/bin/solid-network
/usr/lib/debug/usr/bin/systemsettings
/usr/lib/debug/usr/lib/kconf_update_bin/krdb_clearlibrarypath
/usr/lib/debug/usr/lib/kconf_update_bin/kwin_update_default_rules
/usr/lib/debug/usr/lib/kconf_update_bin/kwin_update_tabbox_qml_settings
/usr/lib/debug/usr/lib/kconf_update_bin/kwin_update_tabbox_settings
/usr/lib/debug/usr/lib/kconf_update_bin/kwin_update_window_settings
/usr/lib/debug/usr/lib/kconf_update_bin/plasma-add-shortcut-to-menu
/usr/lib/debug/usr/lib/kconf_update_bin/plasma-to-plasma-desktop
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/classic_mode.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/devinfo.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/fontthumbnail.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/icon_mode.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/ion_bbcukmet.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/ion_debianweather.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/ion_envcan.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/ion_noaa.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/ion_wettercom.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_access.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_autostart.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_bell.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_clock.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_colors.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_cursortheme.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_desktoppaths.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_desktoptheme.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_display.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_fontinst.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_fonts.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_hotkeys.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_info.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_infosummary.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_input.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_joystick.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_kdm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_keyboard.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_keys.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_krunner_kill.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_ksplashthemes.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_kwin4_effect_builtins.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_kwincompositing.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_kwindecoration.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_kwindesktop.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_kwinoptions.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_kwinrules.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_kwinscreenedges.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_kwintabbox.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_launch.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_memory.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_nic.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_opengl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_pci.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_powerdevilactivitiesconfig.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_powerdevilglobalconfig.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_powerdevilprofilesconfig.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_randr.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_samba.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_screensaver.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_smserver.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_solid.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_solid_actions.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_standard_actions.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_style.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_usb.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_view1394.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_workspaceoptions.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kcm_xinerama.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kded_freespacenotifier.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kded_kephal.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kded_keyboard.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kded_khotkeys.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kded_kwrited.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kded_powerdevil.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kded_randrmonitor.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kded_statusnotifierwatcher.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/keyboard_layout_widget.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kfontviewpart.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kgreet_classic.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kgreet_generic.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kgreet_winbind.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kio_fonts.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_activities.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_bookmarksrunner.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_calculatorrunner.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_kill.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_locations.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_nepomuksearchrunner.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_placesrunner.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_plasma-desktop.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_powerdevil.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_recentdocuments.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_services.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_sessions.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_shell.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_solid.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_webshortcuts.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_windowedwidgets.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/krunner_windows.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kstyle_oxygen_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin3_aurorae.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin3_b2.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin3_laptop.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin3_oxygen.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin3_plastik.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin3_tabstrip.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin4_effect_builtins.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin_b2_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin_oxygen_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin_plastik_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/kwin_tabstrip_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/backlighthelper
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/fontinst
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/fontinst_helper
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/kcheckpass
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/kcmdatetimehelper
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/kcmkdmhelper
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/kdm_config
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/kdm_greet
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/kfontprint
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/krootimage
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/kscreenlocker
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/ksysguardprocesslist_helper
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/kwin_killer_helper
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/kwin_opengl_test
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/kwin_rules_dialog
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libexec/test_kcm_xinerama
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_kaccess.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_kcminit.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_kcminit_startup.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_klipper.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_kmenuedit.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_krunner.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_ksmserver.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_ksysguard.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_kwin.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_kwin_rules_dialog.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_plasma-desktop.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_plasma-netbook.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_plasma-windowed.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma-geolocation-gps.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma-geolocation-ip.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_animator_default.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_activitybar.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_battery.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_calendar.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_clock.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_currentappcontrol.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_dig_clock.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_icon.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_keyboard.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_launcher.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_lockout.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_notifications.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_pager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_panelspacer_internal.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_quicklaunch.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_searchbox.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_showActivityManager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_simplelauncher.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_sm_cpu.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_sm_hdd.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_sm_hwinfo.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_sm_net.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_sm_ram.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_sm_temperature.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_system-monitor.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_systemtray.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_tasks.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_trash.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_webbrowser.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_applet_windowlist.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_appletscriptengine_dashboard.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_appletscriptengine_webapplet.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containment_desktop.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containment_netpanel.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containment_panel.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containment_sal.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containment_saverdesktop.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containmentactions_applauncher.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containmentactions_contextmenu.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containmentactions_minimalcontextmenu.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containmentactions_paste.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containmentactions_switchactivity.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containmentactions_switchdesktop.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_containmentactions_switchwindow.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_activities.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_akonadi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_applicationjobs.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_apps.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_calendar.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_devicenotifications.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_dict.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_executable.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_favicons.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_filebrowser.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_geolocation.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_hotplug.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_keystate.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_metadata.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_mouse.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_network.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_notifications.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_nowplaying.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_places.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_powermanagement.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_rss.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_searchlaunch.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_share.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_soliddevice.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_statusnotifieritem.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_systemmonitor.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_tasks.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_time.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_engine_weather.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_packagestructure_dashboard.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_packagestructure_share.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_packagestructure_web.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_toolbox_desktoptoolbox.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_toolbox_nettoolbox.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_toolbox_paneltoolbox.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_wallpaper_color.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plasma_wallpaper_image.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plugins/designer/ksignalplotterwidgets.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plugins/designer/ksysguardlsofwidgets.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plugins/designer/ksysguardwidgets.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plugins/gui_platform/libkde.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/plugins/styles/oxygen.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/powerdevilbrightnesscontrolaction_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/powerdevildimdisplayaction_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/powerdevildpmsaction.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/powerdevildpmsaction_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/powerdevilhandlebuttoneventsaction_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/powerdevilrunscriptaction_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/powerdevilsuspendsessionaction_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/solid_fakenet.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/solid_modemmanager04.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/solid_networkmanager09_fake.so
/usr/lib/debug/usr/lib/kde4/solid_wicd.so
/usr/lib/debug/usr/lib/libkdecorations.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libkephal.so.4.8.0.abi1
/usr/lib/debug/usr/lib/libkfontinst.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libkfontinstui.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libkhotkeysprivate.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libkickoff.so
/usr/lib/debug/usr/lib/libkscreensaver.so.5.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libksgrd.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libksignalplotter.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libkwineffects.so.1.0.0.abi3
/usr/lib/debug/usr/lib/libkwinglutils.so.1.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libkwinnvidiahack.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libkworkspace.so.4.8.0.abi1
/usr/lib/debug/usr/lib/liblsofui.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/liboxygenstyle.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/liboxygenstyleconfig.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libplasma-geolocation-interface.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libplasma_applet-system-monitor.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libplasmaclock.so.4.8.0.abi3
/usr/lib/debug/usr/lib/libplasmagenericshell.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libpowerdevilconfigcommonprivate.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libpowerdevilcore.so.0.1.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libpowerdevilui.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libprocesscore.so.4.8.0.abi1
/usr/lib/debug/usr/lib/libprocessui.so.4.8.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libsolidcontrol.so.4.8.0.abi2
/usr/lib/debug/usr/lib/libsolidcontrolifaces.so.4.8.0.abi2
/usr/lib/debug/usr/lib/libsystemsettingsview.so.2
/usr/lib/debug/usr/lib/libtaskmanager.so.4.8.0.abi3
/usr/lib/debug/usr/lib/libweather_ion.so.6.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/strigi/strigita_font.so
/usr/share/doc/kde-workspace-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kde-workspace-dbg/copyright