Списък на файловете в пакета jd в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/jd
/usr/share/applications/jd.desktop
/usr/share/doc/jd/README.Debian
/usr/share/doc/jd/README.gz
/usr/share/doc/jd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jd/changelog.gz
/usr/share/doc/jd/copyright
/usr/share/lintian/overrides/jd
/usr/share/man/man1/jd.1.gz
/usr/share/menu/jd
/usr/share/pixmaps/jd.png
/usr/share/pixmaps/jd.xpm