всички настройки
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]

Виртуален пакет: java-gcj-compat

Пакети, предлагащи java-gcj-compat

gcj-jre
Java runtime environment using GIJ/classpath