Списък на файловете в пакета homebank в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/homebank
/usr/share/application-registry/homebank.applications
/usr/share/applications/homebank.desktop
/usr/share/doc/homebank/AUTHORS
/usr/share/doc/homebank/NEWS.gz
/usr/share/doc/homebank/README
/usr/share/doc/homebank/README.Debian
/usr/share/doc/homebank/README.source
/usr/share/doc/homebank/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/homebank/changelog.gz
/usr/share/doc/homebank/copyright
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-account.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-archive.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-assign-run.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-assign.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-budget.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-category.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-file-export.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-file-import.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-filter.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-ope-add.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-ope-auto.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-ope-delete.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-ope-edit.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-ope-herit.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-ope-remind.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-ope-show.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-ope-valid.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-payee.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-rep-balance.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-rep-budget.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-rep-stats.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-rep-time.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/hb-rep-vehicle.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/actions/lpi-help.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-cash.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-ccard.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-check.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-dcard.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-deposit.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-epayment.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-fifee.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-intransfer.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-none.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-standingorder.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/16x16/status/pm-transfer.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-account.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-archive.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-assign-run.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-assign.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-budget.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-category.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-file-export.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-file-import.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-filter.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-legend.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-ope-add.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-ope-auto.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-ope-delete.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-ope-edit.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-ope-herit.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-ope-remind.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-ope-show.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-ope-valid.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-payee.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-rate.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-rep-balance.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-rep-budget.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-rep-stats.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-rep-time.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-rep-vehicle.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-view-bar.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-view-line.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-view-list.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/actions/hb-view-pie.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/flt-exclude.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/flt-inactive.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/flt-include.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-cash.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-ccard.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-check.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-dcard.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-deposit.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-epayment.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-fifee.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-intransfer.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-none.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-standingorder.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/pm-transfer.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/prf-columns.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/prf-display.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/prf-euro.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/prf-general.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/prf-import.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/prf-interface.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/22x22/status/prf-report.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/48x48/actions/hb-file-import.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/48x48/status/prf-columns.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/48x48/status/prf-display.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/48x48/status/prf-euro.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/48x48/status/prf-general.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/48x48/status/prf-import.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/48x48/status/prf-interface.png
/usr/share/homebank/icons/hicolor/48x48/status/prf-report.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/homebank.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/homebank.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/homebank.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/homebank.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/homebank.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/homebank.svg
/usr/share/man/man1/homebank.1.gz
/usr/share/menu/homebank
/usr/share/mime-info/homebank.keys
/usr/share/mime-info/homebank.mime
/usr/share/mime/packages/homebank.xml
/usr/share/pixmaps/homebank.xpm