Списък на файловете в пакета gpa в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/gpa
/usr/share/applications/gpa.desktop
/usr/share/doc/gpa/AUTHORS
/usr/share/doc/gpa/THANKS
/usr/share/doc/gpa/TODO.gz
/usr/share/doc/gpa/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpa/changelog.gz
/usr/share/doc/gpa/copyright
/usr/share/gpa/gpa-logo.ppm
/usr/share/gpa/gpa.png
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/locale/zh_TW.Big5/LC_MESSAGES/gpa.mo
/usr/share/man/man1/gpa.1.gz
/usr/share/menu/gpa
/usr/share/pixmaps/gpa.png
/usr/share/pixmaps/gpa.xpm