Списък на файловете в пакета globus-proxy-utils в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/grid-cert-diagnostics
/usr/bin/grid-proxy-destroy
/usr/bin/grid-proxy-info
/usr/bin/grid-proxy-init
/usr/share/doc/globus-proxy-utils/README
/usr/share/doc/globus-proxy-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/globus-proxy-utils/copyright
/usr/share/globus/packages/globus_proxy_utils/gcc64_pgm.filelist
/usr/share/globus/packages/globus_proxy_utils/noflavor_doc.filelist
/usr/share/globus/packages/globus_proxy_utils/pkg_data_gcc64_pgm.gpt
/usr/share/globus/packages/globus_proxy_utils/pkg_data_noflavor_doc.gpt
/usr/share/man/man1/grid-cert-diagnostics.1.gz
/usr/share/man/man1/grid-proxy-destroy.1.gz
/usr/share/man/man1/grid-proxy-info.1.gz
/usr/share/man/man1/grid-proxy-init.1.gz