Списък на файловете в пакета gir1.2-evince-3.0 в wheezy, архитектура amd64

/usr/lib/girepository-1.0/EvinceDocument-3.0.typelib
/usr/lib/girepository-1.0/EvinceView-3.0.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-evince-3.0/AUTHORS
/usr/share/doc/gir1.2-evince-3.0/NEWS.gz
/usr/share/doc/gir1.2-evince-3.0/README
/usr/share/doc/gir1.2-evince-3.0/TODO
/usr/share/doc/gir1.2-evince-3.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-evince-3.0/changelog.gz
/usr/share/doc/gir1.2-evince-3.0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/gir1.2-evince-3.0