Списък на файловете в пакета gfxboot-dev в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/gfxboot-compile
/usr/bin/gfxboot-font
/usr/bin/gfxtest
/usr/share/doc/gfxboot-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gfxboot-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/gfxboot-dev/copyright
/usr/share/doc/gfxboot-dev/gfxboot.html
/usr/share/doc/gfxboot-dev/gfxboot.txt.gz
/usr/share/gfxboot/bin/2hl
/usr/share/gfxboot/bin/adddir
/usr/share/gfxboot/bin/help2txt
/usr/share/gfxboot/bin/html2utf8
/usr/share/gfxboot/bin/keymapchars
/usr/share/gfxboot/bin/keytab
/usr/share/gfxboot/bin/mk_keymap
/usr/share/gfxboot/bin/trace_context
/usr/share/gfxboot/bin/unpack_bootlogo
/usr/share/man/man1/gfxboot-compile.1.gz
/usr/share/man/man1/gfxboot-font.1.gz
/usr/share/man/man1/gfxtest.1.gz