Списък на файловете в пакета exo-utils в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/exo-csource
/usr/bin/exo-desktop-item-edit
/usr/bin/exo-open
/usr/bin/exo-preferred-applications
/usr/share/applications/exo-file-manager.desktop
/usr/share/applications/exo-mail-reader.desktop
/usr/share/applications/exo-preferred-applications.desktop
/usr/share/applications/exo-terminal-emulator.desktop
/usr/share/applications/exo-web-browser.desktop
/usr/share/doc/exo-utils/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/exo-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/exo-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/exo-utils/copyright
/usr/share/man/man1/exo-csource.1.gz
/usr/share/man/man1/exo-desktop-item-edit.1.gz
/usr/share/man/man1/exo-open.1.gz
/usr/share/man/man1/exo-preferred-applications.1.gz