Списък на файловете в пакета cyrus-sasl2-heimdal-dbg в wheezy, архитектура amd64

/usr/lib/debug/.build-id/67/e9241d96c87a0c84ee1c2d0212998d609045ae.debug
/usr/share/doc/cyrus-sasl2-heimdal-dbg/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/cyrus-sasl2-heimdal-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cyrus-sasl2-heimdal-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/cyrus-sasl2-heimdal-dbg/copyright