Списък на файловете в пакета cdcat в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/cdcat
/usr/share/applications/cdcat.desktop
/usr/share/cdcat/cdcat.xpm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_cz.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_de.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_el.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_es.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_fr.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_hu.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_id.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_it.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_pl.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_pt.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_sk.qm
/usr/share/cdcat/translations/cdcat_sr.qm
/usr/share/doc/cdcat/Authors
/usr/share/doc/cdcat/README
/usr/share/doc/cdcat/README_IMPORT
/usr/share/doc/cdcat/README_IMPORT.DE
/usr/share/doc/cdcat/README_IMPORT.HU.gz
/usr/share/doc/cdcat/TODO
/usr/share/doc/cdcat/TRANSLATORS_README
/usr/share/doc/cdcat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cdcat/changelog.gz
/usr/share/doc/cdcat/copyright
/usr/share/icons/cdcat.png
/usr/share/man/man1/cdcat.1.gz
/usr/share/menu/cdcat