Списък на файловете в пакета caca-utils в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/cacaclock
/usr/bin/cacademo
/usr/bin/cacafire
/usr/bin/cacaplay
/usr/bin/cacaserver
/usr/bin/cacaview
/usr/bin/img2txt
/usr/lib/mime/packages/caca-utils
/usr/share/doc/caca-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/caca-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/caca-utils/copyright
/usr/share/libcaca/caca.txt
/usr/share/man/man1/cacademo.1.gz
/usr/share/man/man1/cacafire.1.gz
/usr/share/man/man1/cacaplay.1.gz
/usr/share/man/man1/cacaserver.1.gz
/usr/share/man/man1/cacaview.1.gz
/usr/share/man/man1/img2txt.1.gz