Списък на файловете в пакета bogofilter-tokyocabinet в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/bf_compact-tokyocabinet
/usr/bin/bf_copy-tokyocabinet
/usr/bin/bf_tar-tokyocabinet
/usr/bin/bogofilter-tokyocabinet
/usr/bin/bogolexer-tokyocabinet
/usr/bin/bogotune-tokyocabinet
/usr/bin/bogoupgrade-tokyocabinet
/usr/bin/bogoutil-tokyocabinet
/usr/share/doc/bogofilter-tokyocabinet/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bogofilter-tokyocabinet/copyright
/usr/share/man/man1/bf_compact-tokyocabinet.1.gz
/usr/share/man/man1/bf_copy-tokyocabinet.1.gz
/usr/share/man/man1/bf_tar-tokyocabinet.1.gz
/usr/share/man/man1/bogofilter-tokyocabinet.1.gz
/usr/share/man/man1/bogolexer-tokyocabinet.1.gz
/usr/share/man/man1/bogotune-tokyocabinet.1.gz
/usr/share/man/man1/bogoupgrade-tokyocabinet.1.gz
/usr/share/man/man1/bogoutil-tokyocabinet.1.gz