Списък на файловете в пакета azr3-jack в wheezy, архитектура amd64

/usr/bin/azr3
/usr/share/azr3-jack/cknob.png
/usr/share/azr3-jack/dbblack.png
/usr/share/azr3-jack/dbbrown.png
/usr/share/azr3-jack/dbwhite.png
/usr/share/azr3-jack/minioffon.png
/usr/share/azr3-jack/num_yellow.png
/usr/share/azr3-jack/onoffgreen.png
/usr/share/azr3-jack/panelfx.png
/usr/share/azr3-jack/presets
/usr/share/azr3-jack/voice.png
/usr/share/azr3-jack/vonoff.png
/usr/share/doc/azr3-jack/AUTHORS
/usr/share/doc/azr3-jack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/azr3-jack/changelog.gz
/usr/share/doc/azr3-jack/copyright
/usr/share/man/man1/azr3.1.gz