всички настройки
wheezy  ]

Виртуален пакет: alsa

Пакети, предлагащи alsa

alsa-base
ALSA driver configuration files
alsa-base-udeb
ALSA driver configuration files for Debian Installer