Списък на файловете в пакета xul-ext-greasemonkey в wheezy, архитектура all

/etc/xul-ext/greasemonkey.js
/usr/share/doc/xul-ext-greasemonkey/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xul-ext-greasemonkey/copyright
/usr/share/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/CREDITS
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/chrome.manifest
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/chrome/greasemonkey.jar
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/components/gmIGreasemonkeyService.xpt
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/components/greasemonkey.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/defaults/preferences/000system.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/defaults/preferences/greasemonkey.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/install.rdf
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/GM_notification.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/addons4.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/constants.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/parseScript.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/prefmanager.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/remoteScript.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/runScript.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/script.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/scriptDependency.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/scriptIcon.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/scriptRequire.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/scriptResource.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/third-party/MatchPattern.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/third-party/convert2RegExp.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/alert.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/compareFirefoxVersion.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/emptyEl.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/getBinaryContents.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/getBrowserWindow.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/getContents.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/getEditor.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/getEnabled.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/getService.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/getTempDir.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/getTempFile.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/getUriFromFile.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/hitch.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/isGreasemonkeyable.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/logError.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/memoize.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/newUserScript.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/openInEditor.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/scriptDir.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/scriptMatchesUrlAndRuns.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/setEnabled.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/sha1.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/showInstallDialog.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/timeout.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/uriFromUrl.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/windowId.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/windowIdForEvent.js
/usr/share/xul-ext/greasemonkey/modules/util/writeToFile.js