Списък на файловете в пакета xul-ext-flashblock в wheezy, архитектура all

/etc/xul-ext/flashblock.js
/usr/share/doc/xul-ext-flashblock/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xul-ext-flashblock/changelog.gz
/usr/share/doc/xul-ext-flashblock/copyright
/usr/share/mozilla/extensions/{3db10fab-e461-4c80-8b97-957ad5f8ea47}/{3d7eb24f-2740-49df-8937-200b1cc08f8a}
/usr/share/mozilla/extensions/{a463f10c-3994-11da-9945-000d60ca027b}/{3d7eb24f-2740-49df-8937-200b1cc08f8a}
/usr/share/mozilla/extensions/{aa5ca914-c309-495d-91cf-3141bbb04115}/{3d7eb24f-2740-49df-8937-200b1cc08f8a}
/usr/share/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/{3d7eb24f-2740-49df-8937-200b1cc08f8a}
/usr/share/xul-ext/flashblock/chrome.manifest
/usr/share/xul-ext/flashblock/chrome/flashblock.jar
/usr/share/xul-ext/flashblock/defaults/preferences/000system.js
/usr/share/xul-ext/flashblock/defaults/preferences/flashblock.js
/usr/share/xul-ext/flashblock/install.rdf