Списък на файловете в пакета whizzytex в wheezy, архитектура all

/etc/emacs/site-start.d/50whizzytex.el
/etc/whizzytex/whizzytex.conf
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/whizzytex
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/whizzytex
/usr/lib/whizzytex/whizzytex
/usr/share/doc/whizzytex/FAQ.html
/usr/share/doc/whizzytex/README.Debian
/usr/share/doc/whizzytex/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/whizzytex/changelog.gz
/usr/share/doc/whizzytex/copyright
/usr/share/doc/whizzytex/examples/Makefile
/usr/share/doc/whizzytex/examples/advanced/exercise.sty.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/advanced/main.sty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/advanced/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/advanced/whizzy.sty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/basic/main.ps.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/basic/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/basic/whizzy.el
/usr/share/doc/whizzytex/examples/basic/whizzy.sh
/usr/share/doc/whizzytex/examples/basic/whizzy.sty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/beamer_advi.tex.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/beamer_advi.wsh
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/beamer_pdflatex.tex.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/beamer_ps2pdf.tex.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/beamer_ps2pdf.wsh
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/beamer_ps2pdf.wsty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/err
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/log.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/mlf.sty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/mlf.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/beamer/showps_output.ps.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/bin/gpicfile
/usr/share/doc/whizzytex/examples/bin/gpicslice
/usr/share/doc/whizzytex/examples/bin/main.new
/usr/share/doc/whizzytex/examples/bin/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/bin/mkgpic
/usr/share/doc/whizzytex/examples/book/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/chapter/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/customize/main-whizzy.sh
/usr/share/doc/whizzytex/examples/customize/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/customize/whizzy.sh
/usr/share/doc/whizzytex/examples/documentclass/report_leave.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/documentclass/report_main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/edit/caml.eps.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/edit/cham.eps.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/edit/edit.sty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/edit/foo.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/edit/main.tex.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/edit/more.tex.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/edit/wedit.sty.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/edit/whizzedit.sty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/effects/exercise.sty.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/effects/main.sty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/effects/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/effects/whizzy.sty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/gpic/Makefile
/usr/share/doc/whizzytex/examples/gpic/main.ltx
/usr/share/doc/whizzytex/examples/gpic/main.tex.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/gpic/mkfile
/usr/share/doc/whizzytex/examples/gpic/mkslice
/usr/share/doc/whizzytex/examples/gpic/subfile.ltx
/usr/share/doc/whizzytex/examples/gpic/subfile.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/gpic/whizzy.sh
/usr/share/doc/whizzytex/examples/hyperref/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/includes/first.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/includes/insidefirst.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/includes/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/includes/second.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/.ml
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/Makefile
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/README
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/boxes.ml
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/cmex10.font.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/cmmi10.font.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/cmr10.font.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/cmr7.font.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/cmsy10.font.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/f1.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/f2.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main-dvips.err
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main-latex.err
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main-ocaml.err
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main.advi
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main.cache
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main.ml
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main.ps.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main.wsh
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main:f1.fonts
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main:f1.mps
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main:f2.fonts
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main:f2.mps.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main:simple.fonts
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/main:simple.mps
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/mlpost.sty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/mlpostfrom.ml.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/mlpostx.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/mlpostx.ml.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/mlpostx.native
/usr/share/doc/whizzytex/examples/mlpost/simple.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/multiple/first.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/multiple/insidefirst.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/multiple/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/multiple/second.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/multiple/subdir/subfile.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/multiple/whizzy.el
/usr/share/doc/whizzytex/examples/okular/main.synctex.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/okular/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/okular/main.wsty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/pdflatex/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/pdflatex/main.vpe
/usr/share/doc/whizzytex/examples/pdflatex/main.wpdf.html
/usr/share/doc/whizzytex/examples/pdflatex/main.wpdf.txt
/usr/share/doc/whizzytex/examples/pdflatex/main.wsh
/usr/share/doc/whizzytex/examples/pdflatex/main.wsty
/usr/share/doc/whizzytex/examples/pgf/simple.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/ps2pdf/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/ps2pdf/main.wsh
/usr/share/doc/whizzytex/examples/slides/main.tex.gz
/usr/share/doc/whizzytex/examples/star/Ustmry.fd
/usr/share/doc/whizzytex/examples/star/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/examples/tmp/bar
/usr/share/doc/whizzytex/examples/tmp/foo
/usr/share/doc/whizzytex/examples/tmp/gnu
/usr/share/doc/whizzytex/examples/xsymbol/main.tex
/usr/share/doc/whizzytex/whizzytex.html
/usr/share/emacs/site-lisp/whizzytex/whizzytex.el
/usr/share/info/whizzytex.info-1.gz
/usr/share/info/whizzytex.info-2.gz
/usr/share/info/whizzytex.info.gz
/usr/share/texmf/tex/whizzytex/whizzytex.sty