Списък на файловете в пакета webgen0.4 в wheezy, архитектура all

/usr/bin/webgen0.4
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/cli.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/composite.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/config.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/content.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/extcommand.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/gui/common.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/gui/main.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/gui/new_website_dlg.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/languages.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/listener.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/node.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugin.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/contentconverters/default.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/contentconverters/haml.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/contentconverters/html.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/contentconverters/markdown.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/contentconverters/maruku.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/contentconverters/rdoc.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/contentconverters/textile.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/contentconverters/xmlbuilder.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/coreplugins/configuration.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/coreplugins/resourcemanager.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/filehandlers/copy.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/filehandlers/directory.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/filehandlers/filehandler.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/filehandlers/gallery.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/filehandlers/page.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/filehandlers/sipttra.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/filehandlers/template.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/htmlvalidators/default.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/htmlvalidators/xmllint.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/menustyles/default.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/menustyles/horizontal.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/menustyles/horizontal_dropdown.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/menustyles/section.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/menustyles/vertical.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/menustyles/vertical_dropdown.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/miscplugins/rendered_files.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/miscplugins/smileyreplacer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/miscplugins/syntax_highlighter.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/miscplugins/treewalker.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/block.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/breadcrumbtrail.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/customvar.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/date.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/download.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/executecommand.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/htmlmetainfo.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/includefile.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/langbar.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/menu.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/meta.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/news.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/relocatable.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/sitemap.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/tag_processor.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/plugins/tags/wikilink.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/rake/webgentask.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/sipttra_format.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/test.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/webgen0.4/website.rb
/usr/share/doc/webgen0.4/README.Debian
/usr/share/doc/webgen0.4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/webgen0.4/copyright
/usr/share/man/man1/webgen0.4.1.gz
/usr/share/webgen0.4/data/ISO-639-2_values_8bits.txt
/usr/share/webgen0.4/gallery-creator/default.png
/usr/share/webgen0.4/gallery_styles/default/README
/usr/share/webgen0.4/gallery_styles/default/gallery_gallery.template
/usr/share/webgen0.4/gallery_styles/default/gallery_image.template
/usr/share/webgen0.4/gallery_styles/default/gallery_main.template
/usr/share/webgen0.4/gallery_styles/slides/README
/usr/share/webgen0.4/gallery_styles/slides/collage.rb
/usr/share/webgen0.4/gallery_styles/slides/gallery_gallery.template
/usr/share/webgen0.4/gallery_styles/slides/gallery_image.template
/usr/share/webgen0.4/gallery_styles/slides/gallery_main.template
/usr/share/webgen0.4/icon_mapping.yaml
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/angry.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/cool.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/cry.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/drunk.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/lol.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/oops.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/sad.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/sleep.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/smile.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/tongue.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/bigeyes/wink.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/angry.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/cool.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/cry.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/drunk.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/lol.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/oops.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/sad.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/sleep.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/smile.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/tongue.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/crystal/wink.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/angry.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/cool.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/cry.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/drunk.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/lol.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/oops.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/sad.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/sleep.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/smile.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/tongue.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/cyclops/wink.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/angry.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/cool.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/cry.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/drunk.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/lol.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/oops.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/sad.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/sleep.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/smile.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/tongue.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/glass/wink.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/angry.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/cool.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/cry.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/drunk.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/lol.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/oops.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/sad.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/sleep.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/smile.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/tongue.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/icqstyle/wink.png
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/angry.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/cool.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/cry.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/drunk.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/lol.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/oops.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/sad.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/sleep.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/smile.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/tongue.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/matrix/wink.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/angry.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/cool.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/cry.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/drunk.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/lol.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/oops.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/sad.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/sleep.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/smile.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/tongue.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/emoticons/smellies/wink.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/compressed.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/document.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/download.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/image.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/linux.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/mac.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/pdf.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/penguin.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/quicktime.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/real.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/rpm.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/sound.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/source.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/spreadsheet.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/text.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/vcard.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/video.png
/usr/share/webgen0.4/resources/icons/win.png
/usr/share/webgen0.4/resources/images/generated_by_webgen.png
/usr/share/webgen0.4/resources/images/valid-css.gif
/usr/share/webgen0.4/resources/images/valid-xhtml11.png
/usr/share/webgen0.4/resources/images/webgen_logo.png
/usr/share/webgen0.4/sipttra_styles/default/README
/usr/share/webgen0.4/sipttra_styles/default/css/sipttra.rcss
/usr/share/webgen0.4/sipttra_styles/default/js/sipttra.js
/usr/share/webgen0.4/sipttra_styles/default/sipttra.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/1024px/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/1024px/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/1024px/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/1024px/images/background.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas00/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas00/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas00/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas00/images/bg.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas00/images/front.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas00/images/menubg.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas00/images/menubg2.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas01/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas01/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas01/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas01/images/bg.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas01/images/front.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas01/print.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas03/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas03/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas03/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas03/images/bodybg.png
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas03/images/contbg.png
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas03/images/footerbg.png
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas03/images/gradient1.png
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas03/images/gradient2.png
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/images/blinkarrow.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/images/bodybg.png
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/images/contentbg.png
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/images/entrybg.png
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/images/flash.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/images/flash2.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/images/globe.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/images/globebottom.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/images/linkarrow.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas04/images/menuhover.png
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas05/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas05/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas05/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas05/images/bodybg.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas05/images/front.png
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas06/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas06/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas06/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas06/images/bodybg.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas06/images/boxbg.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas06/images/greypx.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas06/images/header.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas06/images/innerbg.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas06/images/leaves.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas06/images/tabs.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas07/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas07/browserfix.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas07/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas07/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas07/images/bodybg.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas07/images/sidebarbg.gif
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas08/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas08/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas08/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/bodybg-black.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/bodybg-green.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/bodybg-orange.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/bodybg-purple.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/bodybg-red.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/bodybg.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/footerbg.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/menuhover-black.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/menuhover-green.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/menuhover-orange.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/menuhover-purple.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/menuhover-red.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/andreas09/images/menuhover.jpg
/usr/share/webgen0.4/website_styles/default/README
/usr/share/webgen0.4/website_styles/default/default.css
/usr/share/webgen0.4/website_styles/default/default.template
/usr/share/webgen0.4/website_templates/default/README
/usr/share/webgen0.4/website_templates/default/src/index.page
/usr/share/webgen0.4/website_templates/personal_hp/README
/usr/share/webgen0.4/website_templates/personal_hp/src/about.page
/usr/share/webgen0.4/website_templates/personal_hp/src/index.page
/usr/share/webgen0.4/website_templates/personal_hp/src/links.page
/usr/share/webgen0.4/website_templates/personal_hp/src/projects.page
/usr/share/webgen0.4/website_templates/project/README
/usr/share/webgen0.4/website_templates/project/src/about.page
/usr/share/webgen0.4/website_templates/project/src/download.page
/usr/share/webgen0.4/website_templates/project/src/features.page
/usr/share/webgen0.4/website_templates/project/src/index.page
/usr/share/webgen0.4/website_templates/project/src/screenshots.page