Списък на файловете в пакета unifont в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/unifont/README.Debian
/usr/share/doc/unifont/TODO.Debian
/usr/share/doc/unifont/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/unifont/copyright
/usr/share/lintian/overrides/unifont
/usr/share/unifont/README
/usr/share/unifont/combining.dat
/usr/share/unifont/unifont.hex
/usr/share/unifont/unifontfull.hex