Списък на файловете в пакета texlive-latex-base в wheezy, архитектура all

/etc/texmf/fmt.d/10texlive-latex-base.cnf
/usr/bin/dvilualatex
/usr/bin/latex
/usr/bin/lualatex
/usr/bin/mptopdf
/usr/bin/pdfatfi
/usr/bin/pdflatex
/usr/share/bug/texlive-latex-base/control
/usr/share/bug/texlive-latex-base/script
/usr/share/doc/texlive-latex-base/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-latex-base/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-latex-base/README.source
/usr/share/doc/texlive-latex-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-latex-base/copyright
/usr/share/lintian/overrides/texlive-latex-base
/usr/share/man/man1/latex.1.gz
/usr/share/man/man1/mptopdf.1.gz
/usr/share/man/man1/pdflatex.1.gz
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bib/oberdiek/oberdiek-bundle.bib
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bib/oberdiek/oberdiek-source.bib
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/amscls/amsalpha.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/amscls/amsplain.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/bababbr3-fl.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/bababbr3-lf.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/bababbr3.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/bababbrv-fl.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/bababbrv-lf.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/bababbrv.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babalpha-fl.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babalpha-lf.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babalpha.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babamspl.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babplai3-fl.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babplai3-lf.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babplai3.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babplain-fl.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babplain-lf.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babplain.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babunsrt-fl.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babunsrt-lf.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/babelbib/babunsrt.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/natbib/abbrvnat.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/natbib/plainnat.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/natbib/unsrtnat.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/dvips/pspicture/pspicture.ps
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/pslatex/pcrr8rn.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/psnfss/charter.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/psnfss/fpls.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/psnfss/pazo.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/psnfss/psnfss.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/psnfss/utopia.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/circle.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/icmcsc10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/icmex10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/icmmi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/icmsy8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/icmtt8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/ilasy8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/ilcmss8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/ilcmssb8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/ilcmssi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lasy.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lasy10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lasy5.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lasy6.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lasy7.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lasy8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lasy9.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lasyb10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lcircle.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lcircle10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lcirclew10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lcmss8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lcmssb8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/lcmssi8.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/legal.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/line.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/line10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/linew10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/sroman.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/latex-fonts/sromanu.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aeb10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aebx10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aebx12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aebx5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aebx6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aebx7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aebx8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aebx9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aebxsl10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aebxti10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aecsc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aeitt10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aer10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aer12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aer17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aer5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aer6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aer7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aer8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aer9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aesl10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aesl12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aesl8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aesl9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aesltt10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aess10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aess12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aess17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aess8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aess9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aessbx10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aessdc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aessi10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aessi12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aessi17.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aessi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aessi9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aetcsc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aeti10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aeti12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aeti7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aeti8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aeti9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aett10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aett12.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aett8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/aett9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/laess8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/laessb8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/ae/laessi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/icmcsc10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/icmex10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/icmmi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/icmsy8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/icmtt8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/ilasy8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/ilcmss8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/ilcmssb8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/ilcmssi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lasy10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lasy5.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lasy6.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lasy7.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lasy8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lasy9.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lasyb10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lcircle10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lcirclew10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lcmss8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lcmssb8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/lcmssi8.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/line10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/latex-fonts/linew10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/pslatex/pcrr7tn.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/pslatex/pcrr8rn.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/pslatex/pcrr8tn.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aeb10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aebx10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aebx12.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aebx5.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aebx6.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aebx7.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aebx8.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aebx9.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aebxsl10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aebxti10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aecsc10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aeitt10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aer10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aer12.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aer17.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aer5.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aer6.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aer7.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aer8.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aer9.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aesl10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aesl12.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aesl8.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aesl9.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aesltt10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aess10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aess12.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aess17.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aess8.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aess9.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aessbx10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aessdc10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aessi10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aessi12.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aessi17.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aessi8.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aessi9.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aetcsc10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aeti10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aeti12.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aeti7.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aeti8.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aeti9.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aett10.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aett12.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aett8.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/aett9.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/laess8.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/laessb8.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/ae/laessi8.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/pslatex/pcrr7tn.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/pslatex/pcrr8tn.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/babel/bbglo.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/babel/bbind.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/latex/gglo.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/makeindex/latex/gind.ist
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/context/perl/mptopdf.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/oberdiek/luacolor-pre065.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/oberdiek/luacolor.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/oberdiek/magicnum.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/oberdiek/oberdiek.luacolor-pre065.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/oberdiek/oberdiek.luacolor.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/oberdiek/oberdiek.luatex.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/oberdiek/oberdiek.magicnum.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/oberdiek/oberdiek.pdftexcmds.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/oberdiek/pdfatfi.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/oberdiek/pdftexcmds.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/context/base/supp-mis.mkii
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/context/base/supp-mpe.mkii
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/context/base/supp-pdf.mkii
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/context/base/syst-tex.mkii
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/8859-8.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/UKenglish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/USenglish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/afrikaans.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/albanian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/albanian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/american.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/athnum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/austrian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/bahasa.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/bahasai.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/bahasam.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/bahasam.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/basque.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/basque.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/blplain.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/bplain.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/breton.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/breton.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/british.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/bulgarian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/bulgarian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/catalan.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/catalan.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/cp1255.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/cp862.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/croatian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/croatian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/czech.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/czech.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/danish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/danish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/dutch.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/dutch.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/english.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/english.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/esperanto.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/esperanto.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/estonian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/estonian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/finnish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/finnish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/francais.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/frenchb.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/frenchb.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/galician.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/galician.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/germanb.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/germanb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/glbst.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/glromidx.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/greek.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/greek.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/grmath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/grsymb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8OmegaHebrew.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8aharoni.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8cmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8cmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8cmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8david.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8drugulin.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8frankruehl.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8miriam.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8nachlieli.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/he8yad.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/hebcal.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/hebfont.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/hebrew.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/hebrew.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/hebrew_newcode.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/hebrew_oldcode.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/hebrew_p.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/hyphen.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/icelandic.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/icelandic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/interlingua.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/interlingua.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/irish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/irish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/italian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/italian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/kurmanji.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/latin.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/latin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrcmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrcmro.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrcmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrcmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrlcmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrlcmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrlmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrlmro.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrlmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lgrlmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lheclas.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lhecmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lhecmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lhecmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lhecrml.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lheenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lhefr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lheredis.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lheshold.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lheshscr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lheshstk.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lsorbian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/lsorbian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/magyar.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/magyar.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/naustrian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/ngermanb.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/ngermanb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/norsk.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/norsk.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/plain.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/polish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/polish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/portuges.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/portuges.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/rlbabel.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/romanian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/romanian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/romanidx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/russianb.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/russianb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/samin.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/samin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/scottish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/scottish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/serbian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/serbian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/si960.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/slovak.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/slovak.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/slovene.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/slovene.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/spanish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/spanish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/swedish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/swedish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/switch.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/turkish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/turkish.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/ukraineb.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/ukraineb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/usorbian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/usorbian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/welsh.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/welsh.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/context/mptopdf/mptopdf.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/alphalph.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/atbegshi.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/bigintcalc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/bitset.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/catchfile.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/embedfile.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/engord.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/eolgrab.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/etexcmds.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/fibnum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/gettitlestring.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/hobsub-generic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/hobsub-hyperref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/hobsub.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/hologo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/hyphsubst.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/iflang.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifpdf.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifvtex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/infwarerr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/intcalc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/kvdefinekeys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/kvsetkeys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ltxcmds.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/luatex-loader.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/luatex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/magicnum.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/mleftright.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdfcol.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdfcrypt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdfescape.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdfrender.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/pdftexcmds.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/protecteddef.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/rotchiffre.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-ascii-print.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-ascii.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-clean7bit.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp1250.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp1251.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp1252.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp1257.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp437.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp850.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp852.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp855.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp858.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp865.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-cp866.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-dec-mcs.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-1.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-10.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-11.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-13.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-14.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-15.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-16.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-2.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-3.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-4.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-5.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-6.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-7.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-8.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-iso-8859-9.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-koi8-r.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-mac-centeuro.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-mac-cyrillic.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-mac-roman.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-nextstep.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-pdfdoc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-utf16le.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-utf32be.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-utf32le.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/se-utf8.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/setouterhbox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/soulutf8.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/stringenc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/telprint.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/thepdfnumber.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/uniquecounter.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/ae.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/aecompl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/omlaer.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/omsaer.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/ot1aer.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/ot1aess.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/ot1aett.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/ot1laess.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/ot1laett.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/t1aer.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/t1aess.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/t1aett.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/t1laess.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ae/t1laett.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amscls/amsart.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amscls/amsbook.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amscls/amsbooka.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amscls/amsdtx.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amscls/amsldoc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amscls/amsmidx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amscls/amsproc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amscls/amsthm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amscls/upref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amscd.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsxtra.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/afrikaans.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/babelbib.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/bahasa.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/catalan.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/croatian.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/czech.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/danish.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/dutch.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/english.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/esperanto.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/finnish.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/french.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/galician.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/german.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/greek.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/italian.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/norsk.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/portuguese.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/romanian.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/russian.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/serbian.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/spanish.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/babelbib/swedish.bdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/alltt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ansinew.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/applemac.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ascii.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/bezier.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/bk10.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/bk11.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/bk12.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/book.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/book.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/cp1250.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/cp1252.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/cp1257.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/cp437.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/cp437de.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/cp850.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/cp852.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/cp858.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/cp865.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/decmulti.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/doc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/docstrip.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/exscale.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fix-cm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fixltx2e.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/flafter.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fleqn.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fleqn.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fontmath.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fontmath.ltx
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fonttext.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fonttext.ltx
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/graphpap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/hyphen.ltx
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/idx.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ifthen.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/inputenc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/lablst.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latex.ltx
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latex209.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latexbug.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latexsym.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latin1.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latin10.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latin2.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latin3.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latin4.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latin5.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latin9.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/lcyenc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/leqno.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/leqno.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/letter.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/letter.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/lppl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ltnews.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ltpatch.ltx
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ltxcheck.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ltxdoc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ltxguide.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ly1enc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/macce.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/makeidx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/minimal.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/newlfont.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/next.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/nfssfont.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/oldlfont.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omlcmm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omlcmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omlenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omllcmm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omscmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omscmsy.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omsenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omsenc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omslcmsy.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omxcmex.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/omxlcmex.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/openbib.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1cmdh.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1cmfib.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1cmfr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1cmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1cmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1cmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1cmvtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1enc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1lcmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot1lcmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot2enc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ot4enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/preload.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/preload.ltx
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/proc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/proc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/report.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/report.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/sample2e.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/sfonts.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/shortvrb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/showidx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size11.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/slides.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/slides.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/slides.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/small2e.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/syntonly.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1cmdh.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1cmfib.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1cmfr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1cmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1cmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1cmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1cmvtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1lcmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t1lcmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t2aenc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t2benc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t2cenc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/testpage.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/texsys.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/textcomp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/tracefnt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ts1cmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ts1cmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ts1cmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ts1cmvtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ts1enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ts1enc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ucmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ucmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ucmtt.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ulasy.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ullasy.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/utf8-test.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/utf8.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/utf8enc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/utf8test.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/x2enc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/carlisle/dotlessj.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/carlisle/ltxtable.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/carlisle/mylatex.ltx
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/carlisle/plain.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/carlisle/remreset.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/carlisle/scalefnt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/carlisle/slashed.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/colortbl/colortbl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancyhdr/extramarks.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancyhdr/fancyhdr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fancyhdr/fancyheadings.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/fix2col/fix2col.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/geometry/geometry.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/color.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/dvipdf.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/dvips.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/dvipsnam.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/dvipsone.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/dviwin.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/emtex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/epsfig.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/lscape.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/pctex32.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/pctexhp.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/pctexps.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/pctexwin.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/tcidvi.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics/truetex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/backref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hdvipdfm.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hdvips.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hdvipson.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hdviwind.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hpdftex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/htex4ht.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/htex4ht.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/htexture.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hvtex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hvtexhtm.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hvtexmrk.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hxetex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hylatex.ltx
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hyperref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hypertex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/minitoc-hyper.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/nameref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/nohyperref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/ntheorem-hyper.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/pd1enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/pdfmark.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/puarenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/puenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/puvnenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hyperref/xr-hyper.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/color.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/dvilualatex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/epstopdf-sys.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/graphics.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/hyperref.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/latex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/lualatex-patch-kernel.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/lualatex-reset-codes.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/lualatex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/lualatexiniconfig.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/lualatexquotejobname.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/lualatexquotejobname.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/mllatex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/pdflatex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/xelatex.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/abstbook.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/beletter.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/bibcheck.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/concrete.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/flashcard.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/iagproc.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/linsys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/mitpress.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/thrmappendix.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/topcapt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ltxmisc/vrbexin.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mfnfss/oldgerm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mfnfss/ot1panr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mfnfss/ot1pss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mfnfss/pandora.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mfnfss/uyfrak.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mfnfss/uygoth.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mfnfss/uyinit.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/mfnfss/uyswab.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/natbib/bibentry.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/natbib/natbib.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/accsupp-dvipdfm.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/accsupp-dvips.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/accsupp-pdftex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/accsupp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/aliascnt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/askinclude.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/atenddvi.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/atfi-dvipdfmx.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/atfi-dvips.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/atfi-pdftex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/attachfile2.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/atveryend.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/auxhook.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bkm-dvipdfm.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bkm-dvips.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bkm-dvipsone.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bkm-pdftex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bkm-textures.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bkm-vtex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bmpsize-base.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bmpsize-dvipdfm.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bmpsize-dvipdfmx.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bmpsize-dvips.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bmpsize-test.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bmpsize.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/bookmark.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/centernot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/chemarr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/classlist.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/colonequals.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/dtx-attach.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/dvipscol.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/enparen.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/epstopdf-base.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/epstopdf.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/flags.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/grfext.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/grffile.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/holtxdoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/hopatch.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/hycolor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/hypbmsec.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/hypcap.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/hypdestopt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/hypdoc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/hypgotoe.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/ifdraft.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/inputenx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/ix-alias.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/ix-math.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/ix-name.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/ix-slot.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/ix-uc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/ix-utf8enc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/kvoptions-patch.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/kvoptions.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/letltxmacro.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/listingsutf8.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/luacolor.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/makerobust.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/pagegrid.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/pagesel.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/pdfcolfoot.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/pdfcolmk.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/pdfcolparallel.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/pdfcolparcolumns.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/pdflscape.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/picture.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/pmboxdraw.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/pmboxdrawenc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/refcount.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/rerunfilecheck.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/resizegather.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/scrindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/selinput.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/settobox.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/stackrel.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/stampinclude.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/tabularht.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/tabularkv.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/transparent.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/twoopt.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-ascii.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-atarist.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp1250.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp1251.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp1252.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp1255.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp1257.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp437.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp850.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp852.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp855.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp858.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp865.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-cp866.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-dec-mcs.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-1.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-10.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-13.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-14.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-15.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-16.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-2.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-3.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-4.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-5.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-8.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-iso-8859-9.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-koi8-r.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-mac-centeuro.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-mac-cyrillic.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-mac-roman.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-nextstep.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/x-verbatim.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/xcolor-patch.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-abspage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-abspos.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-base.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-counter.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-dotfill.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-env.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-hyperref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-lastpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-marks.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-nextpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-pageattr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-pagelayout.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-perpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-runs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-savepos.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-thepage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-titleref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-totpages.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-user.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref-xr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/zref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pdftex-def/pdftex.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pslatex/pslatex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/8rbch.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/8rpag.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/8rpbk.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/8rpcr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/8rphv.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/8rpnc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/8rppl.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/8rptm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/8rput.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/8rpzc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/avant.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/bookman.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/chancery.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/charter.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/courier.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/helvet.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/mathpazo.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/mathpple.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/mathptm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/mathptmx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/newcent.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlbch.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlpag.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlpbk.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlpcr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlphv.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlpnc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlppl.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlptm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlptmcm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlput.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlpzc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlzplm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlzpple.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omlztmcm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omsbch.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omspag.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omspbk.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omspcr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omsphv.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omspnc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omsppl.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omsptm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omsput.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omspzc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omspzccm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omszplm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omszpple.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omsztmcm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omxpsycm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omxzplm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omxzpple.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/omxztmcm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1bch.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1pag.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1pbk.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1pcr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1phv.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1pnc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1ppl.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1pplj.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1pplx.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1ptm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1ptmcm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1put.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1pzc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1zplm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1zpple.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1ztmcm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/palatino.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/pifont.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1bch.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1pag.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1pbk.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1pcr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1phv.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1pnc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1ppl.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1pplj.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1pplx.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1ptm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1put.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/t1pzc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/times.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1bch.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1pag.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1pbk.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1pcr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1phv.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1pnc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1ppl.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1pplj.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1pplx.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1ptm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1put.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ts1pzc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ufplm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ufplmbb.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/upsy.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/upzd.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/psnfss/utopia.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pspicture/pspicture.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/afterpage.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/array.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/bm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/calc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/dcolumn.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/delarray.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/e.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/enumerate.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/fontsmpl.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/fontsmpl.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/ftnright.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/h.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/hhline.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/indentfirst.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/layout.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/longtable.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/multicol.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/q.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/r.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/rawfonts.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/s.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/showkeys.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/somedefs.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/tabularx.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/thb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/thc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/thcb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/theorem.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/thm.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/thmb.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/thp.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/trace.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/varioref.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/verbatim.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/verbtest.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/x.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/xr.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/xspace.sty
/var/lib/tex-common/fmtutil-cnf/texlive-latex-base.list
/var/lib/tex-common/fontmap-cfg/texlive/texlive-latex-base.cfg