Списък на файловете в пакета texlive-lang-hebrew в wheezy, архитектура all

/usr/share/bug/texlive-lang-hebrew/control
/usr/share/bug/texlive-lang-hebrew/script
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/cjhebrew/cjhebtst.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/fonts/cjhebrew/manual.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-hebrew/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-hebrew/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-lang-hebrew/README.source
/usr/share/doc/texlive-lang-hebrew/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-hebrew/copyright
/usr/share/doc/texlive-lang-hebrew/fonts/cjhebrew/cjhebtst.tex
/usr/share/doc/texlive-lang-hebrew/fonts/cjhebrew/manual.pdf
/usr/share/lintian/overrides/texlive-lang-hebrew
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/cjhebrew/cjheblsm.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/cjhebrew/cjhebltx.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/cjhebrew/cjhebltx.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/cjhebrew/cjhebrew.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cjhebrew/cjhblsm.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cjhebrew/cjhbltx.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cjhebrew/cjheblsm.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cjhebrew/cjhebltx.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cjhebrew/rcjhblsm.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/cjhebrew/rcjhbltx.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cjhebrew/cjheblsm.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/cjhebrew/cjhebltx.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/cjhebrew/cjhblsm.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/vf/public/cjhebrew/cjhbltx.vf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cjhebrew/cjhebrew.sty
/var/lib/tex-common/fontmap-cfg/texlive/texlive-lang-hebrew.cfg