Списък на файловете в пакета texlive-doc-ar в wheezy, архитектура all

/usr/share/bug/texlive-doc-ar/control
/usr/share/bug/texlive-doc-ar/script
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/README.source
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/copyright
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/README
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/appendix.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/biblio.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/contrib.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/custom.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/graphic.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/lshort-a5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/lshort-base.tex
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/lshort.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/lshort.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/lshort.tex
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/lssym.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/math.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/mylayout.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/overview.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/preface.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/spec.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/things.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/title.tex
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/transpreface.tex
/usr/share/doc/texlive-doc-ar/latex/lshort-persian/typeset.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/appendix.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/biblio.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/contrib.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/custom.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/graphic.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/lshort-a5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/lshort-base.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/lshort.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/lshort.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/lshort.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/lssym.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/math.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/mylayout.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/overview.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/preface.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/spec.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/things.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/title.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/transpreface.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-persian/typeset.tex.gz
/usr/share/lintian/overrides/texlive-doc-ar