Списък на файловете в пакета tdiary в wheezy, архитектура all

/usr/bin/tdiary-convert2
/usr/bin/tdiary-setup
/usr/share/doc/tdiary/HOWTO-make-io.html
/usr/share/doc/tdiary/HOWTO-make-plugin.html
/usr/share/doc/tdiary/HOWTO-make-theme.html
/usr/share/doc/tdiary/HOWTO-testing-tDiary.html
/usr/share/doc/tdiary/HOWTO-use-plugin.html
/usr/share/doc/tdiary/HOWTO-write-tDiary.en.html
/usr/share/doc/tdiary/HOWTO-write-tDiary.html
/usr/share/doc/tdiary/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/tdiary/README.Debian
/usr/share/doc/tdiary/README.en.html
/usr/share/doc/tdiary/README.html
/usr/share/doc/tdiary/README.md
/usr/share/doc/tdiary/UPGRADE.html
/usr/share/doc/tdiary/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tdiary/changelog.gz
/usr/share/doc/tdiary/copyright
/usr/share/doc/tdiary/doc.css
/usr/share/man/man1/tdiary-convert2.1.gz
/usr/share/man/man1/tdiary-setup.1.gz
/usr/share/tdiary/README.md
/usr/share/tdiary/TC_tdiary-setup.rb
/usr/share/tdiary/debian-tools/index-debian.rb
/usr/share/tdiary/debian-tools/update-debian.rb
/usr/share/tdiary/dot.htaccess
/usr/share/tdiary/hikidoc.rb
/usr/share/tdiary/index.fcgi
/usr/share/tdiary/index.rb
/usr/share/tdiary/js/00default.js
/usr/share/tdiary/js/01conf.js
/usr/share/tdiary/js/02edit.js
/usr/share/tdiary/misc/lib/fcgi_patch.rb
/usr/share/tdiary/misc/standalone_cgi/bin/server
/usr/share/tdiary/misc/standalone_cgi/lib/server.rb
/usr/share/tdiary/plugin/00default.rb
/usr/share/tdiary/plugin/05referer.rb
/usr/share/tdiary/plugin/10spamfilter.rb
/usr/share/tdiary/plugin/20theme_url.rb
/usr/share/tdiary/plugin/50sp.rb
/usr/share/tdiary/plugin/60sf.rb
/usr/share/tdiary/plugin/90migrate.rb
/usr/share/tdiary/plugin/en/00default.rb
/usr/share/tdiary/plugin/en/05referer.rb
/usr/share/tdiary/plugin/en/10spamfilter.rb
/usr/share/tdiary/plugin/en/50sp.rb
/usr/share/tdiary/plugin/en/60sf.rb
/usr/share/tdiary/plugin/ja/00default.rb
/usr/share/tdiary/plugin/ja/05referer.rb
/usr/share/tdiary/plugin/ja/10spamfilter.rb
/usr/share/tdiary/plugin/ja/50sp.rb
/usr/share/tdiary/plugin/ja/60sf.rb
/usr/share/tdiary/skel/category.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/conf.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/day.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/diary.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/footer.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/header.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.category.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.conf.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.day.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.diary.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.footer.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.header.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.latest.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.month.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.search.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.show.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.update.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/i.update.rhtml.en
/usr/share/tdiary/skel/latest.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/mail.rtxt
/usr/share/tdiary/skel/mail.rtxt.en
/usr/share/tdiary/skel/month.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/plugin_error.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/preview.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/preview.rhtml.en
/usr/share/tdiary/skel/referer.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/search.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/show.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/tdiary.rconf
/usr/share/tdiary/skel/update.rhtml
/usr/share/tdiary/skel/update.rhtml.en
/usr/share/tdiary/tdiary.conf.beginner
/usr/share/tdiary/tdiary.conf.heroku
/usr/share/tdiary/tdiary.conf.sample
/usr/share/tdiary/tdiary.conf.sample-en
/usr/share/tdiary/tdiary.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/application.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/comment.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/comment_manager.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/compatible.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/config.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/core_ext.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/deploy.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/dispatcher.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/dispatcher/index_main.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/dispatcher/update_main.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/environment.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/filter.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/filter/default.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/filter/spam.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/io/base.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/io/cache/file.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/io/cache/memcached.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/io/default.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/io/pstore.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/io/rdb.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/lang/en.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/lang/ja.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/plugin.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/referer_manager.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/request.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/response.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/style/tdiary_style.rb
/usr/share/tdiary/tdiary/style/wiki_style.rb
/usr/share/tdiary/theme/base.css
/usr/share/tdiary/theme/conf.block.png
/usr/share/tdiary/theme/conf.css
/usr/share/tdiary/theme/default/README
/usr/share/tdiary/theme/default/body.png
/usr/share/tdiary/theme/default/default.css
/usr/share/tdiary/theme/help.png
/usr/share/tdiary/update.rb