Списък на файловете в пакета ssake-examples в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/ssake-examples/README.Debian
/usr/share/doc/ssake-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ssake-examples/copyright
/usr/share/doc/ssake/examples/Herpesvirus_3.60kb.reads.fa.gz
/usr/share/doc/ssake/examples/Herpesvirus_3.60kb.reads.fa.ssake_m16_o2_r0.7_t0_w5_pid8260.contigs.gz
/usr/share/doc/ssake/examples/Herpesvirus_3.60kb.reads.fa.ssake_m16_o2_r0.7_t0_w5_pid8260.coverage.csv.gz
/usr/share/doc/ssake/examples/Herpesvirus_3.60kb.reads.fa.ssake_m16_o2_r0.7_t0_w5_pid8260.log
/usr/share/doc/ssake/examples/Herpesvirus_3.60kb.reads.fa.ssake_m16_o2_r0.7_t0_w5_pid8260.readposition.gz
/usr/share/doc/ssake/examples/Herpesvirus_3.60kb.reads.fa.ssake_m16_o2_r0.7_t0_w5_pid8260.short
/usr/share/doc/ssake/examples/Herpesvirus_3.60kb.reads.fa.ssake_m16_o2_r0.7_t0_w5_pid8260.singlets.gz
/usr/share/doc/ssake/examples/Herpesvirus_3.60kb.reference.fa.gz
/usr/share/doc/ssake/examples/Herpesvirus_3.60kb.seed.fa