Списък на файловете в пакета spring-javaai в wheezy, архитектура all

/usr/lib/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/jlib/jna.jar
/usr/lib/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/jlib/vecmath.jar
/usr/share/doc/spring-javaai/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/spring-javaai/changelog.gz
/usr/share/doc/spring-javaai/copyright
/usr/share/games/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/AIInterface.jar
/usr/share/games/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/interface.properties
/usr/share/games/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/jlib/AIInterface-src.jar
/usr/share/games/spring/AI/Interfaces/Java/0.1/jvm.properties
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/AIInfo.lua
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/AIOptions.lua
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/EcmaConsoleTemplate.txt
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/JavaConsoleTemplate.txt
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/SkirmishAI.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/UnderlyingAI.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/jlib/JavaOO-AIWrapper.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/jlib/SkirmishAI-src.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/jlib/UnderlyingAI-src.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/jlib/vecmath-src.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/jlib/vecmath.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/HughAI/0.1/workflows/BA/default.xml
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullJavaAI/0.1/AIInfo.lua
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullJavaAI/0.1/AIOptions.lua
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullJavaAI/0.1/SkirmishAI.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullJavaAI/0.1/jlib/SkirmishAI-src.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/AIInfo.lua
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/AIOptions.lua
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/SkirmishAI.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/jlib/JavaOO-AIWrapper.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/jlib/SkirmishAI-src.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/jlib/vecmath-src.jar
/usr/share/games/spring/AI/Skirmish/NullOOJavaAI/0.1/jlib/vecmath.jar