Списък на файловете в пакета ruby1.8-examples в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/ruby1.8-examples/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/NEWS.gz
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/README
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/copyright
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/README
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/bigdecimal/linear.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/bigdecimal/nlsolve.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/bigdecimal/pi.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/biorhythm.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/cal.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/cbreak.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/clnt.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/curses/hello.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/curses/mouse.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/curses/rain.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/curses/view.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/curses/view2.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/dbmtest.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/dir.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/README.rd
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/README.rd.ja
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/darray.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/darrayc.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dbiff.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dcdbiff.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dchatc.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dchats.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dhasen.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dhasenc.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dlogc.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dlogd.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dqin.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dqlib.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dqout.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/dqueue.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/drbc.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/drbch.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/drbm.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/drbmc.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/drbs-acl.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/drbs.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/drbssl_c.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/drbssl_s.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/extserv_test.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/gw_ct.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/gw_cu.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/gw_s.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/holderc.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/holders.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/http0.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/http0serv.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/name.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/namec.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/old_tuplespace.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/rinda_ts.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/rindac.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/rindas.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/ring_echo.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/ring_inspect.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/ring_place.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/simpletuple.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/speedc.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/drb/speeds.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/dualstack-fetch.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/dualstack-httpd.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/erb/erb4html.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/eval.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/export.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/exyacc.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/fact.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/fib.awk
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/fib.pl
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/fib.py
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/fib.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/fib.scm
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/freq.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/from.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/fullpath.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/getopts.test
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/less.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/list.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/list2.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/list3.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/logger/app.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/logger/log.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/logger/shifting.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/mine.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/mkproto.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/mpart.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/mrshtest.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/observ.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/occur.pl
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/occur.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/occur2.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/c_rehash.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/cert2text.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/cert_store_view.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/certstore.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/cipher.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/crlstore.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/echo_cli.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/echo_svr.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/gen_csr.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/smime_read.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/smime_write.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/openssl/wget.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/optparse/opttest.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/optparse/subcommand.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/philos.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/pi.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/pty/expect_sample.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/pty/script.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/pty/shl.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/rcs.awk
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/rcs.dat
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/rcs.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/regx.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/rss/blend.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/rss/convert.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/rss/list_description.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/rss/re_read.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/rss/rss_recent.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/sieve.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/svr.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/test.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/testunit/adder.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/testunit/subtracter.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/testunit/tc_adder.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/testunit/tc_subtracter.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/testunit/ts_examples.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/time.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/trojan.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/tsvr.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/uumerge.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/webrick/demo-app.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/webrick/demo-multipart.cgi
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/webrick/demo-servlet.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/webrick/demo-urlencoded.cgi
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/webrick/hello.cgi
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/webrick/hello.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/webrick/httpd.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/webrick/httpproxy.rb
/usr/share/doc/ruby1.8-examples/examples/webrick/httpsd.rb