Списък на файловете в пакета rhythmbox-data в wheezy, архитектура all

/usr/share/dbus-1/services/org.gnome.Rhythmbox3.service
/usr/share/doc/rhythmbox-data/AUTHORS
/usr/share/doc/rhythmbox-data/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/rhythmbox-data/NEWS.gz
/usr/share/doc/rhythmbox-data/README
/usr/share/doc/rhythmbox-data/THANKS
/usr/share/doc/rhythmbox-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rhythmbox-data/changelog.gz
/usr/share/doc/rhythmbox-data/copyright
/usr/share/glib-2.0/schemas/org.gnome.rhythmbox.gschema.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/fdl-appendix.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/legal.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/C/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/cs/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/da/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/de/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/el/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/es/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/eu/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/fr/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/gl/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/it/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ja/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/oc/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/pt/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ro/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/ru/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sl/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/sv/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/uk/rhythmbox.xml
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-iradio-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-notification-area-menu.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-notification-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-notification-zone.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-podcast-main.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-statusbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-toolbar-prevplaynext.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-toolbar-repeat.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-toolbar-shuffle.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-toolbar.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-volume-changer.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-window-small.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/figures/rb-window.png
/usr/share/gnome/help/rhythmbox/zh_CN/rhythmbox.xml
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/rhythmbox.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/rhythmbox.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/rhythmbox.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/places/music-library.png
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/rhythmbox.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/rhythmbox.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/rhythmbox.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/status/rhythmbox-missing-artwork.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/rhythmbox-symbolic.svg
/usr/share/locale/af/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/am/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/as/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/az/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/be@latin/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/bn_IN/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/br/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ca@valencia/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/cy/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/dz/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/en_CA/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/gu/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/is/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/kn/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/mk/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ml/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/mn/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ne/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/oc/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/or/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ps/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/rw/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/sr@latin/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/ta/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/te/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/zh_HK/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/rhythmbox.mo
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-C.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-cs.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-da.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-de.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-el.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-es.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-eu.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-fr.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-gl.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-it.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-ja.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-oc.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-pt.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-ro.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-ru.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-sl.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-sv.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-uk.omf
/usr/share/omf/rhythmbox/rhythmbox-zh_CN.omf
/usr/share/rhythmbox/create-playlist.ui
/usr/share/rhythmbox/general-prefs.ui
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/actions/audio-cd-duplicate.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/actions/audio-cd-duplicate.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/actions/audio-cd-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/actions/audio-cd-new.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/actions/internet-radio-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/actions/media-eject.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/actions/playlist-automatic-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/actions/playlist-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/actions/podcast-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/places/library-internet-radio.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/places/library-podcast.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/places/music-library.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/places/playlist-automatic.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/places/playlist.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/status/rhythmbox-no-star.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/status/rhythmbox-set-star.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/16x16/status/rhythmbox-unset-star.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/actions/audio-cd-duplicate.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/actions/audio-cd-duplicate.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/actions/audio-cd-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/actions/audio-cd-new.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/actions/internet-radio-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/actions/playlist-automatic-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/actions/playlist-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/actions/podcast-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/places/library-internet-radio.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/places/library-podcast.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/places/playlist-automatic.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/22x22/places/playlist.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/24x24/places/magnatune.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/32x32/actions/audio-cd-duplicate.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/32x32/actions/audio-cd-duplicate.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/32x32/actions/audio-cd-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/32x32/actions/audio-cd-new.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/32x32/actions/internet-radio-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/32x32/actions/playlist-automatic-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/32x32/actions/playlist-new.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/32x32/places/library-internet-radio.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/32x32/places/playlist-automatic.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/32x32/places/playlist.png
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/scalable/actions/audio-cd-duplicate.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/scalable/actions/audio-cd-new.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/scalable/actions/internet-radio-new.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/scalable/actions/playlist-automatic-new.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/scalable/actions/playlist-new.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/scalable/places/library-internet-radio.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/scalable/places/playlist-automatic.svg
/usr/share/rhythmbox/icons/hicolor/scalable/places/playlist.svg
/usr/share/rhythmbox/library-prefs.ui
/usr/share/rhythmbox/media-player-properties.ui
/usr/share/rhythmbox/playback-prefs.ui
/usr/share/rhythmbox/playlist-save.ui
/usr/share/rhythmbox/playlists.xml
/usr/share/rhythmbox/podcast-add-dialog.ui
/usr/share/rhythmbox/podcast-feed-properties.ui
/usr/share/rhythmbox/podcast-prefs.ui
/usr/share/rhythmbox/podcast-properties.ui
/usr/share/rhythmbox/rhythmbox-ui.xml
/usr/share/rhythmbox/rhythmbox.gep
/usr/share/rhythmbox/song-info-multiple.ui
/usr/share/rhythmbox/song-info.ui
/usr/share/rhythmbox/sync-dialog.ui
/usr/share/rhythmbox/sync-state.ui
/usr/share/rhythmbox/uri-new.ui