Списък на файловете в пакета psrip в wheezy, архитектура all

/usr/bin/psrip
/usr/share/doc/psrip/README.Debian
/usr/share/doc/psrip/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/psrip/copyright
/usr/share/man/man1/psrip.1.gz