Списък на файловете в пакета php-net-socket в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/php-net-socket/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/php-net-socket/copyright
/usr/share/php/.registry/net_socket.reg
/usr/share/php/Net/Socket.php