Списък на файловете в пакета odot в wheezy, архитектура all

/usr/bin/odot
/usr/share/doc/odot/NEWS.gz
/usr/share/doc/odot/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/odot/changelog.gz
/usr/share/doc/odot/copyright
/usr/share/man/man1/odot.1.gz
/usr/share/menu/odot