Списък на файловете в пакета mysql-mmm-agent в wheezy, архитектура all

/etc/default/mysql-mmm-agent
/etc/init.d/mysql-mmm-agent
/etc/logrotate.d/mysql-mmm-agent
/etc/mysql-mmm/mmm_agent.conf
/usr/lib/mysql-mmm/agent/check_ip
/usr/lib/mysql-mmm/agent/clear_ip
/usr/lib/mysql-mmm/agent/configure_ip
/usr/lib/mysql-mmm/agent/mysql_allow_write
/usr/lib/mysql-mmm/agent/mysql_deny_write
/usr/lib/mysql-mmm/agent/mysql_may_write
/usr/lib/mysql-mmm/agent/set_active_master
/usr/lib/mysql-mmm/agent/sync_with_master
/usr/lib/mysql-mmm/agent/turn_off_slave
/usr/lib/mysql-mmm/agent/turn_on_slave
/usr/sbin/mmm_agentd
/usr/share/doc/mysql-mmm-agent/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mysql-mmm-agent/copyright
/usr/share/perl5/MMM/Agent/Agent.pm
/usr/share/perl5/MMM/Agent/Helpers.pm
/usr/share/perl5/MMM/Agent/Helpers/Actions.pm
/usr/share/perl5/MMM/Agent/Helpers/Network.pm
/usr/share/perl5/MMM/Agent/Role.pm