Списък на файловете в пакета munin-node в wheezy, архитектура all

/etc/cron.d/munin-node
/etc/init.d/munin-node
/etc/logrotate.d/munin-node
/etc/munin/munin-node.conf
/etc/munin/plugin-conf.d/munin-node
/usr/bin/munindoc
/usr/sbin/munin-node
/usr/sbin/munin-node-configure
/usr/sbin/munin-run
/usr/sbin/munin-sched
/usr/share/doc/munin-node/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/munin-node/README.Debian
/usr/share/doc/munin-node/README.PluginConfiguration
/usr/share/doc/munin-node/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/munin-node/changelog.gz
/usr/share/doc/munin-node/copyright
/usr/share/lintian/overrides/munin-node
/usr/share/perl5/Munin/Node/Config.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/Configure/Debug.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/Configure/History.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/Configure/HostEnumeration.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/Configure/Plugin.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/Configure/PluginList.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/Logger.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/OS.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/ProxySpooler.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/SNMPConfig.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/Server.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/Service.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/Session.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/SpoolReader.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/SpoolWriter.pm
/usr/share/perl5/Munin/Node/Utils.pm