Списък на файловете в пакета mlmmj-php-web в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/mlmmj-php-web/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/mlmmj-php-web/README
/usr/share/doc/mlmmj-php-web/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mlmmj-php-web/changelog.gz
/usr/share/doc/mlmmj-php-web/copyright
/usr/share/doc/mlmmj-php-web/examples/examples.html
/usr/share/mlmmj-php-web/index.html
/usr/share/mlmmj-php-web/mlmmj.php