Списък на файловете в пакета mathpartir в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc-base/mathpartir
/usr/share/doc/mathpartir/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mathpartir/copyright
/usr/share/doc/mathpartir/mathpartir.dvi.gz
/usr/share/doc/mathpartir/mathpartir.html
/usr/share/doc/texmf/latex/mathpartir/mathpartir.dvi.gz
/usr/share/doc/texmf/latex/mathpartir/mathpartir.tex.gz
/usr/share/texmf/tex/latex/mathpartir/mathpartir.sty