Списък на файловете в пакета makeself в wheezy, архитектура all

/usr/bin/makeself
/usr/share/doc/makeself/README.gz
/usr/share/doc/makeself/TODO
/usr/share/doc/makeself/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/makeself/copyright
/usr/share/makeself/makeself-header
/usr/share/man/man1/makeself.1.gz