Списък на файловете в пакета libwill-paginate-ruby в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/libwill-paginate-ruby/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwill-paginate-ruby/copyright