Списък на файловете в пакета libreoffice-l10n-fr в wheezy, архитектура all

/usr/lib/libreoffice/program/resource/abpfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/accfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/adabasuifr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/analysisfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/avmediafr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/basctlfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/bibfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/calfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/chartcontrollerfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/cnrfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/cuifr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/datefr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/dbafr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/dbmmfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/dbpfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/dbufr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/dbwfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/deploymentfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/deploymentguifr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/dktfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/editengfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/epsfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/eurfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/forfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/foruifr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/fps_officefr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/frmfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/fwefr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/galfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/impfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/ofafr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/pcrfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/pdffilterfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/rptfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/rptuifr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/sanfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/sbfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/scfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/sdbclfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/sdberrfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/sdbtfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/sdfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/sfxfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/smfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/solverfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/spafr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/svlfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/svtfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/svxfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/swfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/t602filterfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/textconversiondlgsfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/tkfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/tplfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/updchkfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/updfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/uuifr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/vclfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/wzifr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/xmlsecfr.res
/usr/lib/libreoffice/program/resource/xsltdlgfr.res
/usr/lib/libreoffice/share/autotext/fr/crdbus50.bau
/usr/lib/libreoffice/share/autotext/fr/standard.bau
/usr/lib/libreoffice/share/autotext/fr/template.bau
/usr/lib/libreoffice/share/registry/Langpack-fr.xcd
/usr/lib/libreoffice/share/registry/res/fcfg_langpack_fr.xcd
/usr/lib/libreoffice/share/registry/res/registry_fr.xcd
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/internal/html.stw
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/internal/idxexample.odt
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/presnt/debian-presentation.otp
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/presnt/prs-novelty.otp
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/presnt/prs-strategy.otp
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/10grey.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/1simple.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/2elegant.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/3modern.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/4classic.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/5blue.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/6orange.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/7red.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/8green.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/9colorful.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/aw-10grey.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/aw-1simple.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/aw-2elegant.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/aw-3modern.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/aw-4classic.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/aw-5blue.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/aw-6orange.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/aw-7red.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/aw-8green.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/agenda/aw-9colorful.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/fax/bus-classic-pri_f.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/fax/bus-classic_f.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/fax/bus-modern-pri_f.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/fax/bus-modern_f.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/fax/pri-bottle_f.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/fax/pri-fax_f.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/fax/pri-lines_f.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/fax/pri-marine_f.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-01.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-011.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-012.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-02.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-021.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-022.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-03.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-031.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-032.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-04.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-041.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-042.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-05.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-051.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-052.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-06.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-061.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-062.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/cnt-default.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/stl-01.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/stl-02.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/stl-03.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/stl-04.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/stl-05.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/stl-06.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/stl-07.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/stl-08.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/stl-09.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/report/stl-default.ott
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/black_white.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/blackberry.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/default.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/diner.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/fall.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/glacier.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/green_grapes.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/jeans.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/marine.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/millennium.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/nature.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/neon.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/night.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/nostalgic.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/pastell.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/pool.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/pumpkin.ots
/usr/lib/libreoffice/share/template/fr/wizard/styles/xos.ots
/usr/lib/libreoffice/share/wordbook/fr/technical.dic
/usr/share/bug/libreoffice-l10n-fr/presubj
/usr/share/doc/libreoffice-l10n-fr/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libreoffice-l10n-fr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libreoffice-l10n-fr/copyright