Списък на файловете в пакета libprawn-ruby1.8 в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/libprawn-ruby1.8/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libprawn-ruby1.8/copyright