Списък на файловете в пакета libmono-system-design4.0-cil в wheezy, архитектура all

/usr/lib/mono/4.0/System.Design.dll
/usr/lib/mono/gac/System.Design/4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll
/usr/share/doc/libmono-system-design4.0-cil/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmono-system-design4.0-cil/copyright