Списък на файловете в пакета libmono-corlib4.0-cil в wheezy, архитектура all

/usr/lib/mono/4.0/mscorlib.dll
/usr/share/doc/libmono-corlib4.0-cil/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmono-corlib4.0-cil/copyright