Списък на файловете в пакета libmaven-exec-plugin-java в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/libmaven-exec-plugin-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmaven-exec-plugin-java/copyright
/usr/share/java/exec-maven-plugin-1.1.1.jar
/usr/share/java/exec-maven-plugin.jar
/usr/share/maven-repo/org/codehaus/mojo/exec-maven-plugin/1.1.1/exec-maven-plugin-1.1.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/codehaus/mojo/exec-maven-plugin/1.1.1/exec-maven-plugin-1.1.1.pom