Списък на файловете в пакета liblua5.1-rex-posix0 в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/liblua5.1-rex-posix0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblua5.1-rex-posix0/changelog.gz
/usr/share/doc/liblua5.1-rex-posix0/copyright