Списък на файловете в пакета libjs-prototype в wheezy, архитектура all

/usr/share/doc/libjs-prototype/README.Debian
/usr/share/doc/libjs-prototype/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjs-prototype/copyright
/usr/share/javascript/prototype/prototype-1.7.0.js
/usr/share/javascript/prototype/prototype-1.7.js
/usr/share/javascript/prototype/prototype-1.js
/usr/share/javascript/prototype/prototype.js